Dvojitý centrální vypínač spojky

se používá pro automatizované dvouspojkové převodovky. Pracuje se dvěma soustředně uloženými posuvnými pouzdry – písty, které prostřednictvím axiálních ložisek přitlačují nezávisle na sobě každou z lamel dvou spojek automatizované převodovky. Stlačení probíhá v přesně  načasovaných okamžicích podle zatížení a otáček motoru, čímž je zajišťován přenos momentu od motoru do převodovky při současném zařazení požadovaného převodového stupně, při řazení vyšších stupňů i bez výkonové prodlevy. Díky tomu je dosahováno lepších parametrů akcelerace vozidla ve srovnání s převodovkami s manuálním řazením, aniž by došlo k nárůstu spotřeby paliva.


Pozice pístů je určována prostřednictvím dvou miniaturních indukčních snímačů, nepodléhajících opotřebení, které spolehlivě pracují v teplotním rozsahu od -40°C do +180°C.

Na rozdíl od normálního centrálního vypínače nedochází stlačením membránové pružiny spojky k rozpojení mechanické vazby motor-převodovka, ale prostřednictvím přímého stlačení lamely spojky k jejímu vytvoření. Pracovním médiem ve dvojitém centrálním vypínači je minerální olej.

Brochure