Spojková vedení

Spojkové vedení přenáší hydraulický tlak mezi hlavním spojkovým válcem a centrálním vypínačem spojky nebo spojkovým válečkem.

 
a) Standardní vedení v pružném uspořádání

V tomto konstrukčním uspořádání mohou být použity hadice různých typů s menší nebo větší objemovou roztažností (větší nebo menší tuhostí). Větší objemová roztažnost slouží k objemové kompenzaci ve spojkovém systému. Díky tomu jsou centrální vypínač spojky i spojka chráněny proti poškození vysokým tlakem.


Vedení mohou být doplněna o specifické úchyty podle požadavku zákazníka.

b) Uspořádání s plastovým vedením

Ke snížení hmotnosti a ceny je pro výrobu spojkového vedení jako výchozího materiálu využito plastu. Spojovací nátrubky jsou s plastovými trubkami svařovány prostřednictvím laseru. Díky flexibilitě výroby je možno volit mezi různými vnitřními a vnějšími průměry. Také plastová vedení mohou být dle přání zákazníka vybavena ochrannými hadicemi a úchyty. Vyobrazené vedení je navrženo v kombinaci s frekvenčním modulátorem. 

Brochure