Posilovač brzd

Posilovač brzdného účinku umožňuje v brzdové soustavě moderních vozidel komfortní brzdění. Posilovač využívá podtlaku v sacím potrubí benzinového motoru (v případě dieselového motoru je podtlak vytvořen vakuovou pumpou). Malou silou na brzdový pedál řidič  otevírá v posilovači regulační ventil, kterým přepouští atmosférický tlak na jednu stranu pryžové membrány v posilovači. Na druhé straně membrány je nižší tlak (podtlak) a v důsledku tlakového rozdílu se membrána dává do pohybu ve směru nižšího tlaku.  Díky mechanické vazbě dochází sekundárně k působení na píst hlavního brzdového válce a tím je řidiči umožněno účinné brzdění.


Posilovač brzdného účinku je v FTE Automotive výsledkem letitých zkušeností a inovací. Při srovnatelné síle na brzdový pedál dává v systému značně vyšší tlak než konvenční posilovače brzdného účinku.

Brochure