Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

FTE automotive Czechia nabízí svým zaměstnancům možnost dále se vzdělávat a rozvíjet jejich vlastní schopnosti.

Odborné vzdělávání

Souvisí s pracovní pozicí, na které zaměstnanec pracuje. Zájmem naší společnosti je nejenom rozvíjet odborné znalosti a dovednosti každého zaměstnance, ale i sledovat nejnovější trendy v jednotlivých profesích tak, abychom zůstali na špičce v našem oboru. Odborné vzdělávání souvisí s daným profesním zaměřením jednotlivých zaměstnanců a vývojem v dané oblasti.

Jazykové vzdělávání

Umožňuje zaměstnancům zdokonalovat se ve znalosti cizího jazyka. Jako nadnárodní společnost pokládáme schopnost zaměstnanců domluvit se takřka za nezbytnou, neboť podmiňuje jejich možnost vycestovat do zahraničí a získávat tam odborné znalosti i zkušenosti. Proto FTE automotive Czechia investuje nemalé finanční prostředky do jazykového vzdělávání svých zaměstnanců.

Rozvoj v oblasti „soft skills“

Schopnost spolupracovat, chápat potřeby druhých, vnímat jejich pocity, umět seznámit druhé se svými názory a myšlenkami a mnoho dalších dovedností z oblasti takzvaných „soft skills“ jsou pro FTE automotive Czechia velmi důležité. Jejich rozvoji se proto intenzivně věnujeme zejména v pozicích, které jsou spjaté s vedením a řízením zaměstnanců. Důraz klademe na dobré mezilidské vztahy, dobrou pracovní atmosféru a individuální přístup ke každému zaměstnanci.