Filozofie společnosti

Chod společnosti FTE je možné přirovnat k autu. Uvnitř je množství drobných a zdánlivě méně důležitých součástek a komponentů, avšak každý z nich je pro jízdu, bezpečnost, spolehlivost a výsledný dojem z jízdy důležitý. Jakmile jedna ze součástek nefunguje, auto má problémy a nemusí se vůbec rozjet.

Zaměstnání u FTE Czechia

Naší zásadou je umožnit pracovat všem, kteří chtějí být užiteční a o práci stojí.

O profesním růstu u nás nerozhodují odpracované roky, ale především prokázané schopnosti a výsledky. Není tedy důležité, kolik je zaměstnanci let nebo jakého dosáhl vzdělání. Důležité jsou výsledky práce, které průběžně sledujeme a vyhodnocujeme. Pokud byste u nás chtěli pracovat, neváhejte se obrátit na naše HR oddělení, na e-mailu moje.prace@fte.de.

Zásada otevřených dveří

Abychom fungovali spolehlivě a bezpečně, platí zásada otevřených dveří. Zaměstnanec se kdykoli může obrátit se svými těžkostmi, připomínkami i stížnostmi na svého nadřízeného. Pokud má dojem, že jeho záležitost nebyla vyřešena, že mu nadřízený nevěnoval dostatek času nebo pozornosti, neřešil problém dostatečně, může se kdykoli obrátit na manažery společnosti, dveře jsou otevřené. A jak už jsme řekli dříve, názor každého našeho zaměstnance nás všechny může obohatit, posunout vpřed a zlepšit služby našim zákazníkům nebo zpříjemnit práci nám, zaměstnancům společnosti.

Sdílení informací

Informace jsou tím nejcennějším, také ale nejtěžším ke sdílení. V FTE se pravidelně setkává management se všemi zaměstnanci, probírají se aktuální témata, budoucnost, příležitosti, které před námi stojí.

Specialisté, administrativní podpora, management se pak setkává každý měsíc při pracovní snídani, zhodnocuje předchozí období a probírá úkoly v tom nadcházejícím. Součástí je i příležitost potkat se s kolegy z jiných oddělení, popovídat si, ať už o práci či o soukromí, to záleží na každém z nás.

Kulatý stůl

Setkání u kulatého stolu je neformální rozhovor a setkání ředitele závodu s několika zaměstnanci z určitého oddělení. Je nejlepší cestou, jak vedení závodu zůstává v nejbližším kontaktu se všemi zaměstnanci, poznává průběžně jejich každodenní starosti a hledá společně s nimi způsob, jak chod závodu zlepšit a vytvořit přívětivější podmínky pro zaměstnance.

Jednotlivé pozice v FTE Czechia

Každá vyšší pozice v sobě zahrnuje přirozeně i požadavky uvedené u pozice předcházející.

Operátor – obsluhuje činnost stroje a zařízení podle typu výroby.

Samoseřizovač – provádí seřízení strojů a zařízení, organizuje, řídí a koordinuje výrobní činnost.

Seřizovač – zajišťuje dodržování technologických postupů a spoluzodpovídá za plnění plánu výroby, hospodárnost a efektivitu.

Vedoucí směny – koordinuje, rozděluje a kontroluje pracovní činnost podřízených zaměstnanců, spolupracuje s ostatními odděleními, například s údržbou nebo kvalitou.

Mistr – je zodpovědný za efektivnost hospodaření, řízení procesu kvality a zajištění výroby v požadovaném čase na svěřeném úseku, vede zaměstnance, přiděluje úkoly, motivuje a hodnotí.

Manažer – řídí a organizuje své podřízené a jejich činnosti, odpovídá za včasné dodání požadovaných výrobků v odpovídající kvalitě i množství, vede týmové mítinky, účastní se zákaznických auditů, zavádí a koordinuje optimalizační projekty vedoucí k plnění cílů závodu.