Výzkumné a vývojové pracoviště FTE Podbořany

Počátkem roku 2014 zahájilo v FTE Podbořany činnost oddělení výzkumu a vývoje. Oddělení se zaměřuje na vývojovou konstrukci a dlouhodobé zkoušky hydraulických spojkových systémů.

Produktové video

CAD konstrukce a dlouhodobé zkoušky

řeší problematiku vývoje spojkových systémů pro mechanicky řazené převodovky. Díky sídlu přímo ve výrobním závodě Podbořany jsou konstruktéři v úzkém kontaktu s výrobou, což se pozitivně projevuje ve vylepšeních procesu výroby i ve finálních produktech.

Zkušebna komponentů vyráběných skupinou FTE

Zkušebna je zaměřena na funkční a dlouhodobé zkoušky hydraulických komponentů spojkových systémů, především centrálních vypínačů spojky a hlavních spojkových válců, a to v rozsahu teplot od -40°C do +180°C.